Cập nhật đáp án môn Toán kỳ thi vào lớp 10 tại Hải Phòng

Thí sinh tại điểm thi THPT Thái Phiên (Hải Phòng) hoàn thành môn thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Ảnh: Mai Dung
Thí sinh tại điểm thi THPT Thái Phiên (Hải Phòng) hoàn thành môn thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Ảnh: Mai Dung
Thí sinh tại điểm thi THPT Thái Phiên (Hải Phòng) hoàn thành môn thi đầu tiên kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT. Ảnh: Mai Dung
Lên top