Cập nhật: Danh sách 67 trường xét học bạ vào đại học

Học sinh THPT tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2021. Ảnh: BVU
Học sinh THPT tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2021. Ảnh: BVU
Học sinh THPT tìm hiểu thông tin tuyển sinh năm 2021. Ảnh: BVU
Lên top