Cập nhật: Các trường công bố điểm sàn xét tuyển thi Đánh giá năng lực

Các trường đại học bắt đầu công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đại học bằng phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực. Ảnh: GD
Các trường đại học bắt đầu công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đại học bằng phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực. Ảnh: GD
Các trường đại học bắt đầu công bố điểm sàn nhận hồ sơ xét tuyển đại học bằng phương thức sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực. Ảnh: GD
Lên top