Cập nhật: 86 trường công bố điểm sàn xét tuyển năm 2021

Các trường đại học công bố điểm sàn - mức điểm nhận hồ sơ vào trường. Ảnh: GDU
Các trường đại học công bố điểm sàn - mức điểm nhận hồ sơ vào trường. Ảnh: GDU
Các trường đại học công bố điểm sàn - mức điểm nhận hồ sơ vào trường. Ảnh: GDU
Lên top