Cập nhật: 59 trường đại học thông báo tạm dừng đến trường

Thêm nhiều trường đại học cho học sinh tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến để phòng dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: ĐHĐN
Thêm nhiều trường đại học cho học sinh tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến để phòng dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: ĐHĐN
Thêm nhiều trường đại học cho học sinh tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến để phòng dịch COVID-19. Ảnh minh hoạ: ĐHĐN
Lên top