Cập nhật: 45 trường xét tuyển bổ sung, hàng ngàn cơ hội cho thí sinh

Thí sinh không trúng tuyển đợt 1 có thể tiếp tục nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung. Ảnh: Chân Phúc
Thí sinh không trúng tuyển đợt 1 có thể tiếp tục nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung. Ảnh: Chân Phúc
Thí sinh không trúng tuyển đợt 1 có thể tiếp tục nộp hồ sơ xét tuyển bổ sung. Ảnh: Chân Phúc
Lên top