Cập nhật 25 tỉnh thành học sinh đến trường học trực tiếp 100%

Tính đến tối 19.9, cả nước có 25 tỉnh, thành dạy học trực tiếp cho 100% học sinh. Ảnh: Tường Vân
Tính đến tối 19.9, cả nước có 25 tỉnh, thành dạy học trực tiếp cho 100% học sinh. Ảnh: Tường Vân
Tính đến tối 19.9, cả nước có 25 tỉnh, thành dạy học trực tiếp cho 100% học sinh. Ảnh: Tường Vân
Lên top