Cập nhật: 12 trường xét tuyển bổ sung, cơ hội cho thí sinh trượt đợt 1

Thí sinh chưa trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học đợt 1 sẽ có thể nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường có xét bổ sung. Ảnh: Hải Nguyễn
Thí sinh chưa trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học đợt 1 sẽ có thể nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường có xét bổ sung. Ảnh: Hải Nguyễn
Thí sinh chưa trúng tuyển hoặc không xác nhận nhập học đợt 1 sẽ có thể nộp hồ sơ xét tuyển vào các trường có xét bổ sung. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top