Cảnh báo thí sinh mất tiền oan vì các trang luyện thi "mượn danh, núp bóng"

Cảnh báo thí sinh mất tiền oan vì các trang luyện thi "mượn danh, núp bóng". Ảnh: Chụp màn hình.
Cảnh báo thí sinh mất tiền oan vì các trang luyện thi "mượn danh, núp bóng". Ảnh: Chụp màn hình.
Cảnh báo thí sinh mất tiền oan vì các trang luyện thi "mượn danh, núp bóng". Ảnh: Chụp màn hình.
Lên top