Cần xây dựng mô hình trường học an toàn để học sinh sớm được trở lại trường

Trong năm học vừa qua, học sinh nhiều địa phương đã phải 2 lần tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Trong năm học vừa qua, học sinh nhiều địa phương đã phải 2 lần tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Trong năm học vừa qua, học sinh nhiều địa phương đã phải 2 lần tạm dừng đến trường, chuyển sang học trực tuyến để phòng dịch COVID-19. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top