Cần “vaccine” phòng ngừa ma túy cho học sinh, sinh viên

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ GDĐT.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ GDĐT.
Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu Bộ GDĐT.
Lên top