Cần Thơ lên phương án kiểm tra học kỳ trực tuyến phòng dịch COVID-19

Một buổi dạy và học trực tuyến tại Cần Thơ trong thời điểm học sinh tạm dừng đến trường phòng dịch COVID-19. Ảnh: TR.L
Một buổi dạy và học trực tuyến tại Cần Thơ trong thời điểm học sinh tạm dừng đến trường phòng dịch COVID-19. Ảnh: TR.L
Một buổi dạy và học trực tuyến tại Cần Thơ trong thời điểm học sinh tạm dừng đến trường phòng dịch COVID-19. Ảnh: TR.L
Lên top