Cần Thơ lần đầu tiên đoạt Huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế

Đặng Lê Minh Khang đoạt Huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế 2021.
Đặng Lê Minh Khang đoạt Huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế 2021.
Đặng Lê Minh Khang đoạt Huy chương Vàng Olympic Sinh học quốc tế 2021.
Lên top