Cần Thơ: Cơ sở giáo dục tiết kiệm tối đa để chia sẻ khó khăn với phụ huynh

Cần Thơ tiết kiệm tối đa các chi phí dịch vụ phục vụ giáo dục. Ảnh: Tạ Quang
Cần Thơ tiết kiệm tối đa các chi phí dịch vụ phục vụ giáo dục. Ảnh: Tạ Quang
Cần Thơ tiết kiệm tối đa các chi phí dịch vụ phục vụ giáo dục. Ảnh: Tạ Quang
Lên top