Cần Thơ: Cấp tốc ôn luyện để hoàn thành kỳ thi học kỳ 2 trước ngày 15.5

Học sinh ở Cần Thơ phải hoàn thành kỳ thi học kỳ 2 trước ngày 15.5. Ảnh: Thành Nhân
Học sinh ở Cần Thơ phải hoàn thành kỳ thi học kỳ 2 trước ngày 15.5. Ảnh: Thành Nhân
Học sinh ở Cần Thơ phải hoàn thành kỳ thi học kỳ 2 trước ngày 15.5. Ảnh: Thành Nhân
Lên top