Cần lắm những bộ sách giáo khoa mới cho học sinh vùng khó

Việc đảm bảo đủ sách giáo khoa mới cho học sinh vùng khó đòi hỏi sự nỗ lực, quan tâm của nhà trường và toàn xã hội. Ảnh: HT (chụp trước dịch COVID-19 bùng phát trở lại)
Việc đảm bảo đủ sách giáo khoa mới cho học sinh vùng khó đòi hỏi sự nỗ lực, quan tâm của nhà trường và toàn xã hội. Ảnh: HT (chụp trước dịch COVID-19 bùng phát trở lại)
Việc đảm bảo đủ sách giáo khoa mới cho học sinh vùng khó đòi hỏi sự nỗ lực, quan tâm của nhà trường và toàn xã hội. Ảnh: HT (chụp trước dịch COVID-19 bùng phát trở lại)
Lên top