Cần giáo dục về khởi nghiệp cho sinh viên

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại tọa đàm "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong ngành giáo dục và đào tạo”
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại tọa đàm "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong ngành giáo dục và đào tạo”
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ phát biểu tại tọa đàm "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong ngành giáo dục và đào tạo”
Lên top