Cần giải pháp cho những vấn đề then chốt trong giáo dục đại học

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Huyên Nguyễn
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Huyên Nguyễn
Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Huyên Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM