Cần đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá để tránh làm học sinh tổn thương

Chuyên gia tâm lý - giáo dục - PGS.TS Trần Thành Nam - Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NVCC
Chuyên gia tâm lý - giáo dục - PGS.TS Trần Thành Nam - Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NVCC
Chuyên gia tâm lý - giáo dục - PGS.TS Trần Thành Nam - Trường Đại học Giáo dục, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ảnh: NVCC
Lên top