Cần công khai 44 thí sinh gian lận ở Sơn La dù là con cháu ai

Việc công khai thí sinh có điểm cao nhờ được nâng, sửa điểm sẽ lấy lại công bằng cho những thí sinh khác. Ảnh: An ninh thủ đô.
Việc công khai thí sinh có điểm cao nhờ được nâng, sửa điểm sẽ lấy lại công bằng cho những thí sinh khác. Ảnh: An ninh thủ đô.
Việc công khai thí sinh có điểm cao nhờ được nâng, sửa điểm sẽ lấy lại công bằng cho những thí sinh khác. Ảnh: An ninh thủ đô.
Lên top