Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cần “cách li” vĩnh viễn cô giáo phạt học sinh súc miệng bằng nước vắt giẻ lau bảng khỏi ngành giáo dục?