Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cán bộ coi thi cần nhận diện được thiết bị gian lận công nghệ cao

Hội đồng thi THPT Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ, Thái Bình) họp sáng 24.6. Ảnh: HN
Hội đồng thi THPT Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ, Thái Bình) họp sáng 24.6. Ảnh: HN