Cán bộ coi thi cần nhận diện được thiết bị gian lận công nghệ cao

Hội đồng thi THPT Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ, Thái Bình) họp sáng 24.6. Ảnh: HN
Hội đồng thi THPT Quỳnh Thọ (Quỳnh Phụ, Thái Bình) họp sáng 24.6. Ảnh: HN