Cấm lấy kết quả của các kỳ thi đánh giá thi đua

Bộ GDĐT nhấn mạnh yêu cầu khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục là việc làm thường xuyên, không phô trương, hình thức. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Bộ GDĐT nhấn mạnh yêu cầu khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục là việc làm thường xuyên, không phô trương, hình thức. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Bộ GDĐT nhấn mạnh yêu cầu khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục là việc làm thường xuyên, không phô trương, hình thức. Ảnh minh hoạ: Hải Nguyễn
Lên top