Cách quy đổi chứng chỉ IELTS tuyển sinh vào các trường đại học năm 2021

Thí sinh cần lưu ý quy định riêng của từng trường khi quy đổi chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT. Ảnh minh hoạ: VNU
Thí sinh cần lưu ý quy định riêng của từng trường khi quy đổi chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT. Ảnh minh hoạ: VNU
Thí sinh cần lưu ý quy định riêng của từng trường khi quy đổi chứng chỉ IELTS, TOEFL iBT. Ảnh minh hoạ: VNU
Lên top