Cách đánh vần tiếng Việt Công nghệ giáo dục: Thăng trầm giữa “đại trà” và “thí điểm”

PGS.TS Bùi Hiền cho rằng cách đánh vần trong bộ sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục là chính xác. Ảnh: Đình Tuệ/Vietnammoi
PGS.TS Bùi Hiền cho rằng cách đánh vần trong bộ sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục là chính xác. Ảnh: Đình Tuệ/Vietnammoi
PGS.TS Bùi Hiền cho rằng cách đánh vần trong bộ sách Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục là chính xác. Ảnh: Đình Tuệ/Vietnammoi
Lên top