Cách đăng ký để chắc suất vào công lập với 3 nguyện vọng thi lớp 10

Năm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM sẽ diễn ra từ ngày 16-17.7 với 3 môn thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Mỗi thí sinh có 3 nguyện vọng để đăng ký xét tuyển. Ảnh: Hải Nguyễn
Năm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM sẽ diễn ra từ ngày 16-17.7 với 3 môn thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Mỗi thí sinh có 3 nguyện vọng để đăng ký xét tuyển. Ảnh: Hải Nguyễn
Năm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM sẽ diễn ra từ ngày 16-17.7 với 3 môn thi Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ. Mỗi thí sinh có 3 nguyện vọng để đăng ký xét tuyển. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top