Các trường Y Dược phía Nam công bố đề án tuyển sinh chính thức 2020

Có nhiều điểm mới trong tuyển sinh 2020 khối ngành Sức khoẻ tại các trường đại học. Ảnh: Tô Thế
Có nhiều điểm mới trong tuyển sinh 2020 khối ngành Sức khoẻ tại các trường đại học. Ảnh: Tô Thế
Có nhiều điểm mới trong tuyển sinh 2020 khối ngành Sức khoẻ tại các trường đại học. Ảnh: Tô Thế
Lên top