Các trường tư thục tiếp tục có kiến nghị việc cho học sinh nghỉ hè 3 tháng

Do diễn biến mới của dịch bệnh, nhiều trường tư thục đã lùi lịch tựu trường của học sinh sang giữa tháng 8. Ảnh: Tô Thế
Do diễn biến mới của dịch bệnh, nhiều trường tư thục đã lùi lịch tựu trường của học sinh sang giữa tháng 8. Ảnh: Tô Thế
Do diễn biến mới của dịch bệnh, nhiều trường tư thục đã lùi lịch tựu trường của học sinh sang giữa tháng 8. Ảnh: Tô Thế
Lên top