Các trường tư thục: Không thể cứ tự chủ “nửa vời”!

Đại diện các trường NCL đã bày tỏ những khó khăn trong cơ chế áp đặt tuyển sinh từ cơ quan quản lý, “ép” các trường NCL phải tuyển sinh vào một thời gian cố định. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Đại diện các trường NCL đã bày tỏ những khó khăn trong cơ chế áp đặt tuyển sinh từ cơ quan quản lý, “ép” các trường NCL phải tuyển sinh vào một thời gian cố định. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Đại diện các trường NCL đã bày tỏ những khó khăn trong cơ chế áp đặt tuyển sinh từ cơ quan quản lý, “ép” các trường NCL phải tuyển sinh vào một thời gian cố định. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top