Các trường tổ chức thi năng khiếu online sau nhiều lần trì hoãn

Thí sinh tham dự thi năng khiếu Mỹ thuật trả lời phỏng vấn trước Hội đồng thi tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Ảnh: HIU
Thí sinh tham dự thi năng khiếu Mỹ thuật trả lời phỏng vấn trước Hội đồng thi tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Ảnh: HIU
Thí sinh tham dự thi năng khiếu Mỹ thuật trả lời phỏng vấn trước Hội đồng thi tuyển sinh Trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Ảnh: HIU
Lên top