Các trường thu tiền học lại, cải thiện điểm...sai quy định 14 tỉ đồng

Các trường đại học công lập tuy đã được giao quyền tự chủ song thực tế hoạt động vẫn đang tuân thủ và là đối tượng điều chỉnh của nhiều luật khác (Ảnh minh họa).
Các trường đại học công lập tuy đã được giao quyền tự chủ song thực tế hoạt động vẫn đang tuân thủ và là đối tượng điều chỉnh của nhiều luật khác (Ảnh minh họa).
Các trường đại học công lập tuy đã được giao quyền tự chủ song thực tế hoạt động vẫn đang tuân thủ và là đối tượng điều chỉnh của nhiều luật khác (Ảnh minh họa).

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top