Các trường tại TPHCM tổ chức kiểm tra, đánh giá khi học sinh đi học trở lại

Học sinh tại TPHCM sẽ phải hoàn thành một số bài kiểm tra, đánh giá học kỳ II sau khi đi học trở lại. Ảnh: Huyên Nguyễn
Học sinh tại TPHCM sẽ phải hoàn thành một số bài kiểm tra, đánh giá học kỳ II sau khi đi học trở lại. Ảnh: Huyên Nguyễn
Học sinh tại TPHCM sẽ phải hoàn thành một số bài kiểm tra, đánh giá học kỳ II sau khi đi học trở lại. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top