Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Các trường quân đội tuyển sinh bổ sung hàng loạt chỉ tiêu

Ảnh: Hoàng Triều
Ảnh: Hoàng Triều