Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Các trường hợp được miễn thi môn Ngoại ngữ kỳ thi THPT quốc gia 2017