Các trường học ở Hà Nội chuẩn bị phương án sẵn sàng đón học sinh trở lại

Hà Nội chưa chốt thời gian học sinh trở lại trường học trực tiếp. Ảnh: Hải Nguyễn.
Hà Nội chưa chốt thời gian học sinh trở lại trường học trực tiếp. Ảnh: Hải Nguyễn.
Hà Nội chưa chốt thời gian học sinh trở lại trường học trực tiếp. Ảnh: Hải Nguyễn.
Lên top