Các trường đại học nghệ thuật được tiếp tục tuyển sinh trung cấp, cao đẳng

Giờ tập luyện của học viên Học viện Múa Việt Nam. Ảnh: PHCC
Giờ tập luyện của học viên Học viện Múa Việt Nam. Ảnh: PHCC
Giờ tập luyện của học viên Học viện Múa Việt Nam. Ảnh: PHCC
Lên top