"Các trường đại học không nên vội vàng tổ chức kỳ thi riêng"

Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT.
Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT.
Ông Mai Văn Trinh - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GDĐT.
Lên top