Các trường Đại học đào tạo và thi cử online như thế nào trong mùa dịch?

Giảng viên trường Đại học Đà Nẵng kết hợp máy tính với kính hiển vi hiển thị kết quả soi nhận diện vi trùng
cho sinh viên quan sát, nghiên cứu. Ảnh:udn.vn
Giảng viên trường Đại học Đà Nẵng kết hợp máy tính với kính hiển vi hiển thị kết quả soi nhận diện vi trùng cho sinh viên quan sát, nghiên cứu. Ảnh:udn.vn
Giảng viên trường Đại học Đà Nẵng kết hợp máy tính với kính hiển vi hiển thị kết quả soi nhận diện vi trùng cho sinh viên quan sát, nghiên cứu. Ảnh:udn.vn
Lên top