Các trường đại học chấm trắc nghiệm kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Thí sinh thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Ảnh: Huyên Nguyễn
Thí sinh thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Ảnh: Huyên Nguyễn
Thí sinh thi kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018. Ảnh: Huyên Nguyễn
Lên top