Các tỉnh ven biển miền Trung trước thềm năm học mới: Cần sự quan tâm của Chính phủ và toàn xã hội