Các tỉnh vẫn có thể bắt tay nhau khi chấm chéo bài thi THPT quốc gia

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng nhìn nhận về đổi mới giáo dục cần thấu đáo, toàn diện, không sốt ruột nhưng cũng không chậm. Ảnh: PV
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng nhìn nhận về đổi mới giáo dục cần thấu đáo, toàn diện, không sốt ruột nhưng cũng không chậm. Ảnh: PV
Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ cho rằng nhìn nhận về đổi mới giáo dục cần thấu đáo, toàn diện, không sốt ruột nhưng cũng không chậm. Ảnh: PV
Lên top