Các "game thủ nhí" kể lại giây phút rời xa được game online

Học sinh Trường Phổ thông nội trú Phùng Hưng trong giờ học thể chất. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Học sinh Trường Phổ thông nội trú Phùng Hưng trong giờ học thể chất. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Học sinh Trường Phổ thông nội trú Phùng Hưng trong giờ học thể chất. Ảnh: Nhà trường cung cấp
Lên top