Các địa phương chỉ ra “rào cản” thực hiện chương trình phổ thông tổng thể

Nhiều địa phương kiến nghị lùi thời gian thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Ảnh: Huyên Nguyễn
Nhiều địa phương kiến nghị lùi thời gian thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Ảnh: Huyên Nguyễn
Nhiều địa phương kiến nghị lùi thời gian thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới. Ảnh: Huyên Nguyễn

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM