Các địa phương bắt đầu chấm thi tốt nghiệp THPT: Đảm bảo nghiêm túc, an toàn

Các địa phương bố trí khu vực chấm thi tốt nghiệp THPT và được bảo vệ nghiêm ngặt, với hệ thống camera giám sát.
Các địa phương bố trí khu vực chấm thi tốt nghiệp THPT và được bảo vệ nghiêm ngặt, với hệ thống camera giám sát.
Các địa phương bố trí khu vực chấm thi tốt nghiệp THPT và được bảo vệ nghiêm ngặt, với hệ thống camera giám sát.
Lên top