Chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam

Cả trăm sĩ tử "Dê vàng" đội nắng xếp hàng vào "xoa đầu rùa" lấy may