Cả trăm phụ huynh tiếp tục kéo đến trường vì bức xúc suất ăn của trẻ

Cả trăm phụ huynh tiếp tục kéo đến trường nhiều giờ liền vì suất ăn của trẻ. Ảnh: Phụ huynh cung cấp
Cả trăm phụ huynh tiếp tục kéo đến trường nhiều giờ liền vì suất ăn của trẻ. Ảnh: Phụ huynh cung cấp
Cả trăm phụ huynh tiếp tục kéo đến trường nhiều giờ liền vì suất ăn của trẻ. Ảnh: Phụ huynh cung cấp
Lên top