Cả nước thiếu 40.000 giáo viên, nhưng vẫn thừa 16.000 nhà giáo

Tình trạng thừa, thiếu giáo viên vẫn xảy ra ở nhiều nơi, trong đó có Đắk Lắk.
Tình trạng thừa, thiếu giáo viên vẫn xảy ra ở nhiều nơi, trong đó có Đắk Lắk.
Tình trạng thừa, thiếu giáo viên vẫn xảy ra ở nhiều nơi, trong đó có Đắk Lắk.
Lên top