Cả nước có 14 đơn vị được tổ chức thi và cấp chứng chỉ ngoại ngữ

Trước đó, nhiều đơn vị đã bị dừng tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học sau phản ánh của Báo Lao Động về những gian lận trong hoạt động thi, cấp chứng này.
Trước đó, nhiều đơn vị đã bị dừng tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học sau phản ánh của Báo Lao Động về những gian lận trong hoạt động thi, cấp chứng này.
Trước đó, nhiều đơn vị đã bị dừng tổ chức thi, cấp chứng chỉ ngoại ngữ, tin học sau phản ánh của Báo Lao Động về những gian lận trong hoạt động thi, cấp chứng này.
Lên top