Cả khoa chỉ có 5 sinh viên: Tương lai nào cho các trường sư phạm địa phương?

Lớp học gồm toàn bộ 5 SV khoa tự nhiên, trường CĐSP Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ
Lớp học gồm toàn bộ 5 SV khoa tự nhiên, trường CĐSP Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ
Lớp học gồm toàn bộ 5 SV khoa tự nhiên, trường CĐSP Quảng Trị. Ảnh: Ngọc Vũ
Lên top