Buổi cuối thi vào lớp 10: Phụ huynh nhẫn nại chờ con dưới mưa

Phụ huynh chờ con làm bài thi trong cuộc thi vào lớp 10 tại Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Phụ huynh chờ con làm bài thi trong cuộc thi vào lớp 10 tại Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Phụ huynh chờ con làm bài thi trong cuộc thi vào lớp 10 tại Hà Nội. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top